Vítejte v exkluzivním online obchodě SpinningDough.

 

– Poštovné činí 70 Kč

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.freestylepizza.cz

Provozovatel je Pizza di gomma s.r.o. , sídlo: Jana Machytky 160, Nová Paka. IČ: 17898463
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

 

Cena a platby

Ceny uváděné na eshopu www.freestylepizza.cz jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující.

 

Ke každé zásilce zboží vystaví dodavatel daňový doklad, který zašle kupujícímu se zbožím.

 

Způsob objednání zboží

– zboží lze objednat formou on-line objednávky přímo z nákupního košíku
– zboží lze objednat také telefonicky na tel.: +420 773333280

 

Poštovné, způsob platby a dodání zboží pro tuzemské odběratele

– zboží posíláme prostřednictvím GLS, DPD, zásilkovna.
-Poštovné činní 70 Kč při platbě předem
– zpravidla je balík dodán do dvou dnů od objednání

Způsob platby pro odběratele ze Slovenské republiky:

– na Slovensko lze poslat zásilku na dobírku za cenu 130Kč

– nebo při platbě předem 100kč

V případě platby na dobírku bude cena přepočítaná kurzem České národní banky a zaokrouhlená smerem dolů na celá Eura

 

Objednávka a uzavření Smlouvy

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,
kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky
Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem
na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně
dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
zákonných důvodů.
Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze
v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
v českém jazyce.

 

 

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat objednávku ) dává najevo,
že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých
osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího tohoto eshopu. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou
plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi
třetích osob.

 

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: v případě vady odstranitelné: a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné: a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

– případě, že chce zboží z nějakého důvodu reklamovat, tak je vložte do balíku a pošlete je na kontaktní adresu. Spolu se zbožím napište, proč zboží reklamujete. Zboží bude posouzeno a reklamace bude co nejdříve vyřízena.

 

Storno zboží

– odeslaná objednávka je pro obě strany závazná
– pokud došlo k nějakému omylu, prosím kontaktujte nás co nejrychleji, pokusíme se vše vyřešit dohodou

Potřebujete-li více informací o objednávaném zboží, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů:

Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy a vrátit zakoupené Zboží
i bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí Zboží. Zboží lze vrátit na adresu uvedenou v rubrice kontakty.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11.1.2014 a jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.