Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument upravuje jak, na jak dlouho a za jakým účelem zpracovávám Vaše osobní údaje, a jaká práva máte v oblasti ochrany soukromí. Mé zásady se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a platnou legislativou České republiky.

Správcem osobních údajů je Eva Kotásková, IČO: 01652222.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte mě kontaktovat.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám veškeré osobní údaje, které mi poskytnete dobrovolně, jakož i osobní údaje, které musím zpracovávat na základě právních předpisů. Jedná se zejména o:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
  • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo);
  • popisné (údaje o smluvním vztahu);
  • ekonomické údaje (údaje o závazcích a pohledávkách).

Za jakým účelem tyto údaje zpracovávám?

Zpracování osobních údajů probíhá za následujícím účelem na základě následujících právních titulů:

  • Vyřízení vaší objednávky
  • zpracování je nezbytné pro splnění mých právních povinností:
    některé Vaše osobní údaje můžu zpracovávat za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, jste-li mým zákazníkem

 

Po jakou dobu osobní údaje zpracovávám?

Osobní údaje zpracovávám po omezenou dobu, a to v závislosti na typu těchto údajů a účelu zpracování. Tato doba nepřesahuje dobu stanovenou platnou legislativou. V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu zpracovávám tyto osobní údaje po dobu stanovenou v takovém souhlasu (není-li stanoveno jinak, 3 roky). Jestliže zpracovávám osobní údaje za účelem plnění právních povinností, zpracovávám tyto osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy

Kdo osobní údaje zpracovává?

Eva Kotásková, IČO: 01652222

Kde jsou údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány na území Evropské Unie. V případě, že jsou zpracovány mimo prostor EU, jedná se o státy, které EU označila za důvěryhodné a se kterými má EU uzavřené smlouvy týkající se ochrany osobních údajů (Privacy Shield).

Používám cookies?

Na tomto webu používám cookies. Cookies, které používám, jsou ty, které nezbytně potřebuji pro fungování mých webových stránek, a dále ty, které sbírám za účelem vývoje a vylepšování těchto webových stránek. Cookies si můžete vypnout prostřednictvím Vašeho prohlížeče.

Jaká máte práva?

Legislativa Vám zaručuje různá práva v záležitostech ochrany soukromí, zejména pak právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo změnu těchto údajů, právo na výmaz a možnost podat námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se rozhodnete uplatnit kterékoli ze svých práv nebo máte otázky týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte mě prosím kontaktovat.

Pokud se domníváte, že při zpracování nepostupuji podle platných zákonů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).